Palvelut

Avustamme seuraavissa asioissa:

Maahantulo & oleskelupa

Avustamme ja neuvomme maahantulo, oleskelulupa-ja pakolaisasioissa.

Avioliitto

Avustamme ja neuvomme avioliittoasioissa.

Kansalaisuus

Avustamme ja neuvomme kansalaisuusasioissa.

Työoikeus

Neuvomme työoikeudellisissa asioissa sekä tarkistamme ja luonnostelemme työsopimuksia.

Kaupankäynti & pankkiasiat

Avustamme kaupankäynti- ja pankkiasioissa. Avustamme myös ulkomaankaupassa.

Sopimusoikeus

Tarkistamme ja luonnostelemme kaikenlaisia sopimuksia sekä neuvomme musissa sopimusoikeudellisissa asioissa.

Käännöspalvelu

Käännämme kieliä suomi, englanti ja arabia.

Hakemukset & asiakirjat

Avustamme kaikissa hakemusasioissa ja laadimme tarvitsemasi asiakirjat.

Tekijänoikeus & IPR

Neuvomme ja avustamme immateriaalioikeudellisissa asioissa.

Yleinen veloitusperuste* (sovelletaan ellei muuta ole sovittu)
 • Yksityisasiakkaat 200 €/h
 • Yritysasiakkaat 220 €/h + alv 24%.
  * Laskutus jokaiselta alkavalta 30 minuutilta (puhelut ja sähköpostiviestintä per alkava 15 minuutia).
Hinta-arvio eräille asiakirjoille
 • Yleistestamentit 200 €
 • Keskinäiset testamentit 250 €
 • Avioehtosopimus 200 €
 • Avioerohakemus 100 €
 • Edunvalvontavaltuutus 200 €
 • Irtaimen kauppakirja 250 €
 • Irtaimen lahjakirja 250 €
 • Kiinteistön kauppakirja 350 €
 • Kiinteistön lahjakirja 350 €
Palkkiomme lisäksi laskutamme asiasta aiheutuneet suoranaiset kulut, kuten viranomaismaksut, posti- ja kopiointikulut.